sparring

Det at være leder er ofte et krævende, men også spændende job. Som leder i dag spiller personlige kompetencer og ressourcer en afgørende rolle, hvis man skal have succes. Dette kan til tider være anstrengende, og det kan gøre grænsen mellem arbejdslivet og privatlivet flydende. Ikke kun som en kalendermæssig eller tidsmæssig udfordring, men også som en udfordring i forhold til at opretholde balancen mellem dig som professionel og dig som menneske.

Dette felt omkring “hvem jeg er” som person/menneske og dermed som leder, kan give anledning til nogle interessante og eksistentielle spørgsmål og overvejelser. Jeg giver eksistentiel sparring, og kan være en accelerator i en udviklingsproces, som både er arbejdsmæssig og personlig givende.
Forløbet aftales efter en indledende samtale, hvor vi klarlægger hvilke udfordringer du står overfor, og hvilke udfordringer du søger sparring på.