Datasikkerhed

En del af mit arbejde som psykolog består i at behandle og beskytte personlige data, og grundet den nye skærpede persondataforordning fra maj 2018 kan du her læse nærmere omkring, hvordan dine data behandles i min praksis og på hjemmesiden www.psykologheidifoldager.dk

Databehandling.

Jeg indhenter kun de data der er nødvendige for det samarbejde vi skal have, og data vil kun blive brugt internt i min praksis i behandlingsøjemed. Jeg udleverer eller indhenter ikke oplysninger om dig fra andre instanser uden drøftelse og samtykke fra dig, og du har altid har krav på agtindsigt i din journal. Jeg er lovgivningsmæssigt (psykologloven og sundhedsloven) forpligtet til at opbevare din journal 5 år beregnet fra tidspunktet for den seneste foretagne optegnelse.

Lovgivning.

Jeg er som psykolog (og dermed dine data) underlagt følgende:

  1. Psykologloven (du kan læse nærmere på www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=198170)
  2. Sundhedsloven (du kan læse nærmere på www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=198271)
  3. Loven om offentlighed i forvaltning (du kan læse nærmere på www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299)
  4. Etiske principper for nordiske psykologer (du kan læse nærmere på www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologer)
  5. Tavshedspligt (forvaltningsloven §27 og straffeloven § 152).

Sikkerhed.

Al elektronisk materiale opbevares i henhold til gældende regler og lovgivning (persondataforordningen af 25 maj 2018), og al papirmateriale opbevares i et aflåst og brandsikret journalskab på klinikken.

Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af mine databehandlere, der behandler følsomme persondata (fx min revisor der ser mine fakturaer, hvor dit navn står).

Jeg beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for at dine data ikke længere sikret, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Du kan altid begrænse, blokere eller trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Psykologisk Rådgivning v/Heidi Foldager på e-mail: psykolog@heidifoldager.dk.

Har du spørgsmål som ikke er blevet besvaret her er du altid velkommen til at kontakte migJ.